Αρχική arrow TΑΧΥΟΝ

Τάχυον

Υποατομικά σωματίδια με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός. Βασικοί παράγοντες δημιουργίας του κόσμου μεταφέρουν πληροφορίες ζωής. Φορείς θετικών ιδιοτήτων συμβάλλουν στην εξέλιξη ενισχύοντας τις δομές με Αρμονία. Εμπεριέχουν συνειδητότητα.
Η θεωρία πως στον εκτός κώνων φωτός χώρο, επικρατούν ταχύτητες μεγαλύτερες του φωτός, δημιούργησε την ιδέα ύπαρξης υποθετικών υποατομικών σωματιδίων, των ταχυονίων, τα οποία έχουν την ιδιότητα να κινούνται εκτός χωροχρόνου, του συνεκτικού ιστού του Σύμπαντος, με ταχύτητες μεγαλύτερες του φωτός.
Την επαναστατική αυτή θεωρία διατύπωσε ο Αμερικανός φυσικός Τζέραλντ Φάϊνμπεργκ καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια το 1968. Σύμφωνα με την θεωρία αυτή, το φράγμα της ταχύτητας του φωτός πραγματικά είναι ένας αδιαφανής αδιαπέραστος «τοίχος». Πέρα όμως από τον «τοίχο» αυτόν υπάρχει μια άλλη πλευρά, ένας άλλος κόσμος σωματιδίων, που μπορούν να μετακινούνται ταχύτερα από το φως. Ο Φάϊνμπεργκ ονόμασε τα σωματίδια αυτά ΤΑΧΥΟΝΙΑ από το ελληνικό επίθετο ταχύς. Τα ταχυόνια σύμφωνα με την θεωρία του μπορούν να φτάσουν σε ταχύτητες εκατομμυρίων ετών φωτός ανά δευτερόλεπτο, επιλύοντας έτσι οριστικά το πρόβλημα των αποστάσεων μέσα στο Σύμπαν. Με μια δέσμη ακτίνων από ταχυόνια θα μπορούσαμε παραδείγματος χάριν να διατρέξουμε τον Γαλαξία μας μέσα σε λίγα λεπτά.
Προσεγγίζοντας τα με αυτό το σκεπτικό, στην ουσία μπορούμε να πούμε πως πρόκειται για μια απανταχού παρούσα ενέργεια, η οποία μεταφέρει αρχέτυπες πληροφορίες που συντελούν εξελικτικά στο φαινόμενο της Ζωής και ενισχύουν τις δομές της Δημιουργίας. Θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε σαν εκείνες τις ενεργειακές ποιότητες Πνευματικής φύσεως που εμποτίζουν και διέπουν όλη την εκδήλωση αποτυπώνοντας τον λόγο σαν αιτία αλλά και τον σκοπό της ύπαρξης μέσα από το φαινόμενο της ζωής.

Εξήγηση της Ζωτικής Δύναμης
Το δονούμενο ρεύμα της ζωής με το άπειρο δυναμικό που συντελεί στην οργάνωση των δομών. Αυτό το δυναμικό που προϋπάρχει της εκδήλωσης (zero point energy)
είναι η πηγή ενέργειας ολόκληρου του εκδηλωμένου κόσμου και εμπεριέχει το μορφικό αποτύπωμα κάθε υλικής δομής. Η ενέργειά του είναι άπειρη γιατί δεν υπόκειται σε χωροχρονικά πλαίσια. Αυτή η ενέργεια εμπεριέχει και εκπέμπει τα ταχυόνια τα οποία τροφοδοτούν τα λεπτοφυέστερα ενεργειακά συστήματα με υψηλές βιοσυχνότητες, για εκδηλωθούν στο φυσικό πεδίο με αρμονία και δύναμη ζωής.

by SEO
Copyright (C) 2019 TACHYON - Bioenergy of Creation all rights reserved