Θεραπευτικές Συνεδρίες

Είναι κοινά αποδεκτή πλέον η άποψη πως τα βαθύτερα αίτια των ασθενειών οφείλονται σε καταστάσεις ψυχοσωματικών δυσαρμονιών και ενεργειακών μπλοκαρισμάτων. Παράγοντες ψυχολογικοί και ενεργιακοί (ψυχικές εντάσεις, εσωτερικές αντιφάσεις, συναισθηματικές πιέσεις, άγχος, γεωπαθητικό στρες, ηλεκτρομαγνητικό νέφος, φόβοι, ανασφάλειες κλπ.) δημιουργούν ένα νοσογόνο υπόβαθρο δεκτικό σε κάθε είδους ασθένεια.
Η αναγνώριση αυτών των νοσογόνων παραγόντων σαν αιτίες και τάσεις είναι το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση και επαναφορά του οργανισμού σε ισορροπία.

Οι προσωπικές συνεδρίες περιλαμβάνουν:
- Μέτρηση του βιοενεργειακού δυναμικού, και της ζωτικότητας του οργανισμού μας, σαν φυσικό και ενεργειακό σώμα.
- Αναγνώριση των ποιοτήτων και του τρόπου λειτουργίας των ενεργειακών κέντρων (chackra) και εντοπισμός πιθανών μπλοκαρισμάτων.
- Χαρτογράφηση του ψυχολογικού παράγοντα και αναγνώριση της ψυχικής και συναισθηματικής κατάστασης, (Στάσεις ζωής, συμπεριφορές, συνθήκες).
- Παρέμβαση με ψυχοδυναμικές τεχνικές και βιοενεργειακές μεθόδους.
- Χρήση Tachyon energy με την βοήθεια ενεργοποιημένων κρυστάλλων.
- Χρωματοθεραπεία και ενεργοποίηση των chackra.
- Eνίσχυση του ζωτικού φορέα, διάλυση μπλοκαρισμάτων, και αποκατάσταση της ενεργειακής αρμονίας.
Δυναμισμός, ευεξία, θετική στάση και χαρά ζωής, ψυχοσωματική ισορροπία, δημιουργικότητα.

by SEO
Copyright (C) 2021 TACHYON - Bioenergy of Creation all rights reserved